Inleiding tot een vernieuwend beleid

 • De boze buitenwereld , verandert snel en wordt zakelijker.
 • Volharden in een beleid van consolidatie , betekent een groter wordende invloed van maatschappelijke veranderingen, op het welzijn van Jubal.
 • Nieuw beleid dient het welzijn en de continuïteit van Jubal te borgen.
 • Het kan voor een boost zorgen van onafhankelijkheid en self support.

Missie

 • Bij Jubal maak je deel uit van een Europees top corps met internationale allure en een professionele organisatie.
 • Bij Jubal voel je de sfeer van een familie, je ervaart de sociale kernwaarden direct. Jubal zoekt de optimale balans tussen “plezier” en “prestatie”.
 • Jubal loopt altijd voorop , het zoekt de grenzen en verlegt ze. Jubal is de trendsetter in de Europese (corps)muziek wereld.
 • Jubal werkt samen met jou aan de ontwikkeling van jouw muzikale en performance talenten. Jouw ontwikkeling is onze passie.
 • Jubal staat voor presteren op Europees topniveau. Het Jubal product wordt bereikt door een combinatie van teamwork , persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het groepsgevoel.

Visie op de toekomst

Jubal wil haar toekomst zelf vormgeven en tot een succes maken door:

 • te werken naar een kwalitatief hoog niveau (Europese top) main-corps met een stabiel leden aantal binnen alle secties.
 • financiële onafhankelijkheid na te streven.
 • de inzet van de vele vrijwilligers te waarderen en hun aantal uit te breiden.
 • het verkrijgen van “eigen faciliteiten”, centraal te stellen.
 • het trendsettend karakter van de club, in iedere club-onderdeel in te bedden.

De 5 pijlers van ons beleid

 1. Member Development and Support
  Visie-item: ”Te werken naar een kwalitatief hoog niveau (europese top) main-corps met een stabiel ledenaantal in alle secties.”
 2. Financial Independence
  Visie-item: “Financiële onafhankelijkheid na te streven.”
 3. Bestuurlijke en Technische Onafhankelijkheid en Selfsupport
  Visie-item: “De inzet van de vele vrijwilligers te waarderen en hun aantal uit te breiden.“
 4. Streven naar eigen faciliteiten
  Visie-item : “Het verkrijgen van “eigen faciliteiten” , centraal te stellen.”
 5. Trendsetting en grensverleggend in alle geledingen
  Visie-item : “Het trendsettend karakter van de club, in iedere club-onderdeel in te bedden.”

Onze kernwaarden

 • Bij kernwaarden gaat het over waarden die kenmerkend en belangrijk zijn in het leven in de Jubal familie.
 • De kernwaarden geven de sfeer van onze club weer, zij geven aan waarin Jubal zich onderscheidt van andere muziekverenigingen.
 • Van onze leden en vrijwilligers verwachten we dat zij deze waarden aanvaarden en in woord en daad handelen naar de geest van deze waarden. Jubal noemt haar kernwaarden sociaal en zij vormen een belangrijke marker in de beleidsbepaling.
 • Mede hierdoor bieden we het publiek en de organisaties een kwalitatief hoogwaardige en entertaining show, leden en vrijwilligers bieden we een sociale verenigingscultuur waarin volop ruimte voor ontwikkeling van het teamwork en voor de ontwikkeling van het individu.

De kernwaarden van Jubal (Jubal Corps Values) zijn:

 • Openheid en Eerlijkheid
  Wij streven naar een sfeer waarin openheid en eerlijkheid vanzelfsprekend is.
 • Teamwork voor ontwikkeling van Muzikaliteit en Showmanship
  Wij onderhouden een sfeer van teamwork, samenwerking, open communicatie, wederzijdse steun, plezier.
 • Respect voor elkaar en elkaars spullen
  Wij hebben respect voor elkaar en investeren in elkaars succes.
 • Kameraadschap en plezier met elkaar
  Wij hebben plezier in wat we doen en helpen elkaar waar we kunnen.
 • Innovatie
  Wij hechten grote waarde aan de creativiteit en het vermogen van mensen om nieuwe wegen te bewandelen voorhet ontdekken van kansen en het verbeteren van het product Jubal.
 • “Performing with passion” – Performing is onze collectieve passie

Commitment

 • Commitment is het “er voor gaan” en dàt bepaald het succes van het beleid.
 • Een succesvol beleid realiseert zijn gestelde doelen.
 • Breed commitment op het beleid is noodzakelijk voor succes.
 • Jubal bepaalt zelf zijn toekomst, door collectief het beleid te dragen en uit te voeren.
Samen TROTS zijn op een sterk en vooruitstrevend Jubal… Eeuwig Oranje!
Laatste update: Januari 2016 – Rob van Spijk