Het veld ligt er klaar voor; zaterdagmorgen zijn de Jonge Juballers te vinden aa…