In memoriam Arij van Spijk

By 5 February 2016Algemeen

arieOp 17 januari 2016 bracht een delegatie van het bestuur van Jubal een bezoek aan Arij van Spijk omdat hij deze maand 70 jaar lid van Jubal was. Achteraf heel fijn, dat hij op dat moment in het zonnetje werd gezet, omdat Arij op 2 februari jl. toch nog onverwachts is overleden.

Toen ik bij Jubal kwam speelde Arij op dwarsfluit en hij maakte deel uit van het bestuur. In die tijd wist ik niet dat hij prominent deel uit zou maken van mijn leven. Als tweede voorzitter maakte ik kennis met de penningmeester Arij van Spijk waarvan ik in eerste instantie dacht, “die zit op de penningen”! Samen met de tweede penningmeester, Wim Bouman, was dat zo. Het kon ook niet anders want de na-oorlogse periode had diepe geldelijke sporen nagelaten.

Begin jaren 60 stond Arij mede aan de wieg van de spectaculaire veranderingen binnen Jubal. De meeste dwarsfluiten werden ingewisseld voor brass instrumenten mede dankzij zijn Amerikaanse vriend en oud en ere lid van Jubal, Wim Schouten. Werden veel instrumenten vroeger in eigen beheer gemaakt, nu moesten ze worden gekocht en vervoerd naar Nederland en dat was voor de tijd een ongekende investering! Dankzij een zorgvuldig financieel beleid kon dit worden gerealiseerd.

Vele jaren vormden Arij, Piet Pellikaan en ik het dagelijks bestuur van onze vereniging. Natuurlijk botsten af en toe de meningen maar op basis van wederzijds begrip en het verenigingsbelang konden we het zakelijk en privé goed maar elkaar vinden. Na het vertrek uit het bestuur werd hij benoemd tot Ere Lid van Jubal vanwege zijn tomeloze inzet en zij nauwkeurige gevoerde financieel beleid.

Al eerder werd hij door de burgemeester Van Zuuren tijdens de receptie ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van Jubal in het Stadskantoor, gedecoreerd met de ere medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Wie dacht dat Arij, na zijn actieve periode bij Jubal, op zijn lauweren zou gaan rusten had het mis, want als penningmeester en regisseur heeft hij talloze evenementen van de Stichting Combinatie van Korpsen ondersteund op grond waarvan hij ook tot ere lid van deze Stichting werd benoemd.

Kenmerkend voor Arij was vooral zijn nauwgezetheid. Trots kwam hij bijvoorbeeld na een Jubal evenement vertellen dat het programma volgens het draaiboek tot op de minuut was verlopen.

Jubal is trots op zijn lidmaatschap en verheugd dat de Jubal fakkel in elk geval door zijn zoon Rob (huidige penningmeester van Jubal), zijn vrouw Yvonne en hun kinderen Brendan en Yoram is overgenomen. Ook Rob’s broer Michel is jarenlang actief geweest en nog steeds lid van onze vereniging.

In gedachten zijn we bij zijn vrouw Josien. We hopen en verwachten dat zij, de kinderen en kleinkinderen en waarvan we hopen en verwachten dat zij de kracht ontvangt dit smartelijke verlies te dragen. Een schrale troost is, dat het Jubal icoon Arij van Spijk, in onze gedachten blijft voorleven.

Op maandag 8 februari a.s. vindt het afscheid plaats. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot het condoleren waarna om 14.15 uur de afscheidsbijeenkomst plaatsvindt in de Wilhelminazaal van het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 in Dordrecht.

Namens het bestuur van Jubal,

Wim Opmeer, ere-voorzitter
Hans Kloppert, voorzitter