Jubal is op zoek naar guard staff!

By 17 December 2014Jubal

Jubal zoekt één of meerdere guard instructeurs die ambitieus en gedreven zijn om les te gaan geven aan onze colorguard. Er is ruimte voor zowel instructeurs met veel inhoudelijke en technische kennis, als instructeurs die vooral in een coachende en stimulerende rol willen lesgeven. En wanneer je beide zou willen, dan is dat uiteraard ook mogelijk!

De laatste jaren is Jubal volop in ontwikkeling, en dit geldt zeker ook voor de colorguard. De groep is zowel in kwaliteit als in kwantiteit aan het groeien, we hebben nu de grootste groep sinds jaren en het niveau wordt hoger en uniformer. Daarnaast is er steeds meer integratie met het visuele programma en de visuele staff zodat dit de guard versterkt en andersom. Kortom, mooie ontwikkelingen die ook ruimte geven voor nieuwe input en nieuwe mensen. Daarom zijn we op zoek naar versterking voor onze guard staff!

 

We zoeken één of meerdere guard instructeurs die zich echt willen inzetten om de Jubalguard beter te maken. Ervaring hebben met lesgeven is ideaal, maar open staan voor nieuwe manieren van werken en echt willen samenwerken in een team vinden we belangrijker. Er is veel ruimte voor eigen input en verantwoordelijkheid; dit is afhankelijk van wat je zelf graag wilt en kunt. Jubal wil ruimte maken voor de voorkeur en kwaliteiten van instructeurs. Sommige instructeurs zijn vooral gefocust op technische- en inhoudelijke kennis terwijl andere instructeurs meer gericht zijn op het coachen en stimuleren van de leden. En weer andere instructeurs willen vooral een combinatie van beide en zijn in beide ook goed. We willen juist de kracht van instructeurs benutten binnen het team zodat de leden het meeste aan het team hebben.

We verstaan onder het technische- en inhoudelijke kennis en kwaliteiten het volgende:

  • Je hebt uitgebreide kennis van techniek op het gebied van movement, equipment en/of performance.
  • Je kunt deze techniek(en) uitleggen en je bent daarbij in staat rekening te houden met de verschillende behoeften van alle leden.
  • Je kunt zowel in een groep als bij losse individuen goed observeren en analyseren wat een individu(en) doet en daar gerichte individuele feedback op geven.

Onder het coachen en stimuleren verstaan we het volgende:

  • Je bent gedreven en gemotiveerd richting de leden en je bent je bewust van je rol en invloed op de groep.
  • Je bent goed in het aanmoedigen en stimuleren van de ledengroep en je kunt anticiperen op de repetitie zodat jouw coaching aansluit bij de ledengroep.
  • Je hebt aandacht voor individuele behoeftes van leden op het gebied van aanmoedigen en stimuleren.
  • Je kunt een band opbouwen met leden zodat dit je coachende rol juist versterkt en niet verzwakt.

 

Word jij enthousiast als je onze ambitie leest van de guard staff van Jubal? Herken jij jezelf in een van de rollen, of misschien wel in beide? Lijkt het je leuk om komend jaar les te geven aan een gemotiveerde groep en wil je misschien wel mee met de USA tour? Of heb je gewoon nog wat vragen?

Neem in al deze gevallen contact met ons op via staf@jubal.org en je krijgt sowieso een snelle en inhoudelijke reactie!