Het bestuur van Jubal wil haar leden een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Pesten of andere vormen van (seksuele) intimidatie verstoort dat en helaas gebeurt dat overal.

Het kan voorkomen dat een Jong Juballer het slachtoffer van pesterij is zonder dat de leiding dit merkt. In de eerste plaats omdat de betrokkene er niet met de leiding over durft te praten. Of er niet over wil praten.

Om te voorkomen dat men er mee blijft rondlopen, om de leden én instructeurs te beschermen én om te voorkomen dat een lid zijn/haar lidmaatschap opzegt heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor leden (bij Jong Jubal ook de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van intimidatie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en staat ‘boven’ de organisatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets mee wat je niet wilt. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je altijd bellen.

Therese Groenewegen

 06-55155942

Theresegroenewegen@gmail.com