Kom 17 november naar de Alumni info-dag

Nog een maandje en dan is de aftrap van het grootste Jubal corps ooit een feit! Al meer dan 135 leden hebben zich aangemeld om het 100-jarig jubileum in 2011 extra (wind)kracht bij te zetten. De verwachting is dat zeker nog tientallen leden in eerste instantie de kat uit de boom kijken, maar zich alsnog zullen aanmelden. Met de capaciteit die nu al voorhanden is, ziet de commissie het ontstaan van een ongekend mega corps met vertrouwen tegemoet. Inclusief de leden die tussen nu en 2011 met hun actieve lidmaatschap bij Jubal stoppen, rekent de commissie op een alumni corps van boven de 200 leden!

Het gaat dus ergens over. Dat betekent ook dat de organisatie erom heen een professionele aanpak vereist waarin alle mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart zijn en worden gebracht.

Op 17 november 2007 is het dan zover; dan zal het Masterplan worden gepresenteerd aan allen die zich hebben opgegeven en (ook via deze website) aan diegene die nog twijfelen (waarom zou je: denk in mogelijkheden en niet in beperkingen!). Nu willen we nog niet al teveel onthullen, maar een tip van de Oranje sluier willen we alvast oplichten. Dat zijn we eigenlijk aan iedereen verplicht die het afgelopen half jaar geduldig heeft afgewacht op meer informatie.

Jubal gaat in 2011 het honderdjarig jubileum vieren. Daar hoort een feest en traktatie bij die Jubal waardig is. Een alumni corps van ongekend omvang en kwalitatief formaat zal een show neerzetten wat het 100 jarige Jubal illustreert van alle tijden/seizoenen en ontwikkelingen die Jubal zelf heeft geregisseerd en gedomineerd. Een compilatie van Jubal through the Years, daar moet je zo ongeveer aan denken, waarbij rekening gehouden wordt met de haalbaarheid en niveau. Primair staat kwaliteit en amusement voorop!

Het alumni corps bestaat uit (oud-)leden die de klappen van de zweep wel kennen als het gaat om kwaliteit en amusement. De verwachting dat in 2011 met ca 200 man/vrouw een show wordt gebracht is geen lichtzinnige oprisping! De organisatie staat garant voor de middelen die daarvoor nodig zijn!

Natuurlijk zijn instrumenten belangrijk en daarin wordt nog steeds allerlei zendingswerk gedaan om aan het benodigd instrumentarium te komen. En de alumni commissie is al heel ver met het in kaart brengen van de benodigde middelen en het tot de beschikking hebben van de instrumenten. Dat geldt voor guard, percussion en brass (in G!). Andere middelen die nodig zijn is natuurlijk de muziek… Ook op dit punt willen we nog niets onthullen maar het wordt een supershow die is samengesteld. En dan hebben we het natuurlijk over de mensen die daarvoor zijn aangesteld: de alumni-staff… ook daarin zie je een representatief gehalte van stafleden die destijds Jubal mede hebben gemaakt tot wat het nu is!

Inderdaad; deze update blijft weliswaar nog een beetje vaag… we willen iedereen nog verder enthousiast maken voor aanstaande 17 november. De alumni commissie en de alumni staff zijn in de voorbereiding al ontzettend enthousiast geworden… dat belooft dus wat!

En let op: in de week voor deze alumni corpsmeeting zal het middagprogramma via deze site bekend worden gemaakt. Allerlei onderwerpen komen dan bod: welke muziek gaat het alumnicorps spelen, hoe vaak gaan we repeteren, wat voor type show gaat het worden, welke optredens zijn er op het oog, wat voor uniform?
Kortom: allerlei praktische vragen waarop jullie alsdan antwoord zullen krijgen.

Dus voor diegenen die nog twijfelen: kom in elk geval in grote getale naar de Jubal Alumni Corps Meeting op 17 november 2007. Het JMC aan de Jan Ligthartlaan is natuurlijk de locatie en het gebouw is open vanaf 12.00 uur. Het inhoudelijke programma start om 13.00 uur. Je hoeft je eigen koffie en brood niet zelf mee te nemen: daar is op gerekend!

Heb je nu al spannende vragen of opmerkingen die niet tot de 17e kunnen wachten: stel ze gerust aan de leden van de alumni-commissie. (pietvaneijk@hetnet.nl)
Wij hopen op een ongekende opkomst en veel plezier die dag.

CU at 17/11/07!!!

De alumni commissie 2011:

Cees Bogert
Jon vd Vlies
Piet van Eijk
Ronald vd Windt
John Franken